09 november 2012

Brysselnytt!
EU:s miljökommissionär
I veckan träffade Marit Paulsen - som nu är åter efter sin operation - EU:s miljökommissionär, Janez Potocnik, för att presentera sin vision om det livsviktiga kretsloppet mellan stad och land. Tidigare i veckan träffade hon f ö miljöminister Lena Ek, och passade även då på att redogöra för sina tankar kring rening av avloppsslammet och återföring av näringsämnena till åkern. 

- Det kändes upplyftande att få diskutera detta med miljökommissionären. Detta är ju en fråga av största vikt för vår framtid och det kändes att han tog den på allvar, menade Marit efter mötet.
 
Öppenhet, effektivitet och ökad rättssäkerhet.
Med en allmän förvaltningslag ska det bli lättare för allmänheten att få tillgång till handlingar från EU:s olika institutioner och myndigheter. I stället för att som i dag ha olika regler kring offentlighetsprincipen i de olika myndigheterna.
- Dagens system där de flesta av EU:s institutioner och organ har olika regler är förvirrande för medborgarna, därför uppmanar vi EU-kommissionen att presentera ett lagförslag kring detta viktiga område så snart som möjligt, säger Cecilia Wikström som företrätt den liberala gruppen i diskussionen i det rättsliga utskottet som på tisdagen med bred majoritet röstade för en rapport som uppmanar EU-kommissionen att presentera ett lagstiftningsförslag.
Källa nyhetsbrev från Fp i Bryssel 2012-11-09


Inga kommentarer: