24 november 2012

Liberala alfabetet...Idag fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven O, o som i organiserad brottslighet:

Vi vill:

• Nationell enhet mot grov organiserad brottslighet. Enheten ska ha mandat att prioritera och leda operationer över hela landet.
• Skärpa lagarna mot penningtvätt så att rättsväsende lättare kan komma åt de kriminellas pengar.
• Vässa polisens och åklagarnas verktyg ytterligare.
• Skapa ett "Europeiskt FBI" och en europeisk åklagarmyndighet.
Dagens grova organiserade brottslighet arbetar internationellt och handlar med både knark, vapen och människor. För att stoppa dem måste polisen också samarbeta över gränserna. Därför vill vi ha en gemensam europeisk polis och åklagare. Det behövs också en svensk enhet mot grova brott och bättre lagar mot penningtvätt.
Det här har vi gjort:
• Den största satsningen någonsin på svensk polis. Nu finns det 20 000 poliser, 2800 fler än när regeringen tillträdde
• En kraftfull nationell mobilisering mot den organiserade brottsligheten, med bl a åtta särskilda aktionsgrupper.
• Nya redskap för polisen: buggning och preventiva tvångsmedel.
• Gjort det lättare att komma åt de kriminellas pengar.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden


Inga kommentarer: