06 november 2012

Klart jag blir förbannad!

På svt:s nyhetssida kan jag läsa att det delas ut generösa pensioner till relativt unga politiker. 46, 41 och 37 år är några av de kommunalråd som plockar ut dessa politikerpensioner, de har alltså inte ens fyllt 50 år och har redan gått i pension medans vi andra förväntas arbeta till minst 67, gärna mer...

Det som gör mig förbannad är så klart det faktum att detta ens är möjligt för dessa unga före detta kommunalråd att plocka ut pension i stället för en kortare omställningsersättning som gör vederbörande anställningsbar efter perioden som kommunalråd.

Men det som gör mig allra mest ilsken är det faktum att svt "glömmer bort" att skriva ut det faktum att detta, trots allt, med politikerpensioner berör ett fåtal politiker, nämligen de som arbetat som kommunalråd med mer än 50 procents arvodering.

Det är fortfarande så, att de allra flesta politiker, 97 procent, arbetar som fritidspolitiker och för fritidspolitiker finns det ingen politikerpension som hägrar. Men den informationen finns inte med i inslaget vilket gör att människor kommer att uppfatta det som att detta gäller ALLA som är politiskt aktiva, vilket är fel och bara spär på det politikerförakt som redan är relativt utbrett. Trist, svt!

Inga kommentarer: