10 november 2012

När är brottet sonat?

Dagens Samhälle hade förra veckan en artikel om att var fjärde kommun kräver arbetssökande på ett utdrag ur belastningsregister. En av de kommuner som går längst är Nora kommun som begär utdrag för alla arbetssökande, oavsett tjänst de söker till.

Kravet enligt lag är att den som skall anställas inom grundskola, barnomsorg, LSS- eller HVB-verksamhet med barn skall visa upp detta utdrag. För många kommuner är nästa steg att även de som skall anställas inom vård- och omsorg ska visa ett registerutdrag.

Självklart finns det en risk med utdragen ur belastningsregistret, att de får stå för en alltför stor del av den bakgrundskontroll som skall göras i samband med ett anställningsförfarande. Och var skall gränsen dras, när är det OK med ett utdrag och när inte?
Det finns en utredning som gjorts där förslaget är ett förbud för arbetsgivare att utan lagstöd kräva utdrag. Regeringen säger att frågan är svåravvägd då det å ena sidan rör arbetsgivarens rätt att organisera sin verksamhet och å andra sidan arbetstagarens trygghet.

Personligen anser jag att det någonstans måste finnas en gräns för när man anses ha sonat sitt brott och dessutom, vilka brott ska exkludera personer från arbetsmarknaden?  Min bedömning är att lagstiftningen på området högst sannolikt kommer att skärpas!

Inga kommentarer: