20 november 2012

Liberala alfabetet fortsätter!

Nu fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven N, n som i nationella prov:


Vi vill:
  • Förbättra rättningen av proven.
  • Göra det obligatoriskt för eleverna att genomföra nationella prov.
Vi tror på tidig utvärdering av vad eleverna har lärt sig. Därför har regeringen infört nationella prov i årskurs tre.
Många ryggar tillbaka när man säger att nio-tioåringar ska göra nationella prov. Men det är inte så dramatiskt. Läraren läser en saga och provet blir tilltalande genom spel och bilder. Förra årets prov i matematik genomsyrades till exempel av en specialskriven berättelse om två barn, Nova och Troj, som eleverna skulle hjälpa att lösa olika problem.
Detta gör inte proven mindre viktiga. Om en elev inte når den lägsta godtagbara kunskapsnivån upptäcker lärarna det – och kan sätta in extrastöd.
Dessutom har regeringen infört nationella prov i årskurs sex, samt nationella prov i fler ämnen i nian. Dessa prov har två funktioner – dels kan man tidigt upptäcka elever som halkar efter, dels säkrar de betygens likvärdighet över landet.
Vi vill också skärpa granskningen av rättningen av proven. Skolverket tar därför in ett urval av prov för dubbelrättning.
Det här har vi gjort:
  • Infört nationella prov i svenska och matematik årskurs 3.
  • Infört nationella prov i svenska, matematik och engelska i årskurs 6.
  • Infört nationella prov i NO-ämnena i åk 9.
  • Infört dubbelrättning av de nationella proven i åk 9.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: