28 september 2012

Vill du veta mer om liberalismen?

Intresserad av att diskutera politik och bidra till förnyelsen av Folkpartiet liberalernas partiprogram? Du behöver inte vara medlem.
Folkpartiet i Nora bjuder in till en studiecirkel med liberala förtecken!

 

Tid och plats

Första träffen går av stapeln torsdagen den 11 oktober kl. 18-21. Platsen är Nora bibliotek.

Senare träffar kommer vara den 18 och 25 oktober. Samtalsledare kommer var Birgitta Borg.

Anmälan görs till Carina Oskarsson 019- 611 94 85 eller carina.oskarsson@sv.se

Partiprogrammet är utgångspunkten

Under 2012 arbetar Folkpartiet liberalerna med att ta fram ett nytt partiprogram. Hur vill du att det ska se ut? Vad ska ingå? Hur ska vi möta en mer globaliserad värld? Ta chansen att vara med och påverka!

Träffarna

Vi träffas tre gånger i oktober och diskuterar runt det processprogram som finns för programarbetet.

Fyra områden kommer att beröras:

  • Individen och friheten
  • Världen förändras
  • Bygga Sverige starkt
  • Värna välfärden.

Gäster & Ledare

Till varje träff inbjuds en gäst som kan hjälpa oss belysa våra frågeställningar. Varje träff kommer också att ha en öppen del där allmänhet inbjuds att delta i diskussionen.


Välkommen till tre intressanta kvällar!

Birgitta Borg
Telefon: 0703-720068
E-post: borg.skrekarhyttan@telia.com
Inga kommentarer: