20 december 2012

Nyamko Sabuni skriver om sexuella trakasserier...


Vänner,

De senaste dagarnas rapportering om att flickor utsatts för sexuella trakasserier och exponering på nätet är djupt oroväckande.

Sexuella trakasserier är oacceptabelt oavsett var och i vilken form det än förekommer. Det är bra och viktigt att det som hänt polisanmäls. Mycket av den mobbning och oordning som finns i skolan är kopplat till sexuella trakasserier. Många flickor går till skolan med en klump i magen på morgonen på grund av detta. 

Internet och sociala medier har inneburit mycket positivt för vårt samhälle. Men genom sociala medier, appar och andra sätt att dela information kan även bilder och sexuella kränkningar lätt få spridning.

Som jag ser det har föräldrar och skola ett stort ansvar. En krönikör beskrev väl vikten av föräldranärvaro där barnen finns: Precis som föräldrar började nattvandra på gator behövs de nu på Facebook och Instagram. Vuxnas språk och beteende ses och följs av yngre. Kränkningar och sexuella trakasserier är inte på något sätt unikt för ungdomar.

Skolan har ett ansvar att skapa en miljö fri från kränkningar och sexuella trakasserier. Det finns tydliga kunskapsluckor när det gäller exploatering och sexuella trakasserier på Internet. Därför har vi redan tidigare gett Ungdomsstyrelsen ett uppdrag om kunskapshöjande insatser för personal inom skola, fritid och socialtjänst.

Med anledning av de senaste dagarnas händelser vill jag åter uppmana de som arbetar med ungdomar, exempelvis i skolan, att gå dessa utbildningar och använda sig av material som finns.

När vi fyllt kunskapsluckan och när föräldrar i större utsträckning finns där ungdomar finns har vi kommit en bit på vägen för att förebygga att liknande händelser inträffar igen.

Vänligen,

Nyamko Sabuni

Inga kommentarer: