02 december 2012

Liberala alfabetet...
I serien det liberala alfabetet har vi kommit till bokstaven P, idag p som i polisen:

Vi vill:

Effektivisera polisen genom att ersätta dagens 22 fristående polismyndigheter med en samlad nationell myndighet.
• Stärka arbetet mot grov organiserad brottslighet.
• Skapa ett europeiskt FBI, så att polisen kan arbeta lika internationellt som brottslingarna.
• Att lagstiftningen ska ha starka rättssäkerhetsgarantier.
Alliansregeringen har gjort storsatsningar på polisen, och vi har nu fler poliser än någonsin. Det är bra, men nu krävs det att vi går vidare med förnyelsearbetet och ser till att vi får en riktigt effektiv polis. Då behövs det både organisationsförändringar, en ny polisutbildning och fler civila experter inom polisen.
Den grova, organiserade brottsligheten är mycket allvarlig. Vi vill stärka de nationella resurserna för att bekämpa denna brottslighet var den än dyker upp i Sverige. Dessutom måste det europeiska samarbetet byggas ut. Vi vill att EU:s polissamarbete Europol utvecklas till en stark kraft mot gränsöverskridande grov brottslighet – kalla det gärna för "Europas FBI".
Det här har vi gjort:
• Den största satsningen någonsin på svensk polis. Nu finns det över 20 000 poliser. Det är 2 500 fler än när vi tog över regeringsmakten
• En kraftfull nationell mobilisering mot den organiserade brottsligheten, med bl a åtta särskilda aktionsgrupper.
• Att buggning är tillåten i Sverige för de allra allvarligaste brotten, t.ex mord och grova rån. Det är alltid domstol som fattar beslut.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden


 

Inga kommentarer: