06 december 2012

Liberala alfabetet...
Vi har kommit till bokstaven R, idag r som i regelförenklingar:

Vi vill:
  • Att företagen ska kunna sköta all kontakt med det offentliga på ett och samma ställe. Ingen ska behöva rapportera samma uppgifter till olika myndigheter.
  • Se över miljöbalken och arbetsmiljölagen för att förenkla och förtydliga företagens informationslämning.
  • Att lagförslag som läggs av EU-kommissionen konsekvensbedöms vad det gäller effekterna på företag och då särskilt de mindre företagen.
Det är viktigt att det är enkelt att vara företagare. Regeringen har tagit fram en handlingsplan för att regelkrånglet för företagarna ska minska. Nu har vi kommit en bra bit på vägen för att underlätta vardagen för företagarna. Men det räcker inte. Arbetet med regelförenklingar måste öka och ha hög priortiet så att fler vill starta och driva företag och anställa. Framförallt bör det tas fasta på att förenkla i det tunga regelverket för företagare.

Det här har vi gjort:
  • Folkpartiet har tillsammans med allianskollegorna inlett ett ambitiöst regelförenklingsarbete. Nu finns ett regelråd som granskar all ny lagstiftning på området.
  • Regelbördan för landets företagare har minskade med 7,3 procent under periden 2006-2010.
  • Revisionsplikten har avskaffats för mindre företag.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: