05 december 2012

Liberala alfabetet...
Jag fortsätter med det liberala alfabetet, nu har vi kommit till bokstaven R, r som i rasism:

Vi vill:
  • Öka insatserna mot all form av diskriminering och främlingsfientlighet.
  • Införa en mångfaldsutbildning för domstolspersonal.
Även om svenskar i ett europeiskt perspektiv är mycket toleranta mot människor av annan härkomst, finns det alldeles för många människor som har fördomar mot dem som på något sätt avviker. Dessa fördomar utgör ett hot mot demokratin och det öppna samhället som vi eftersträvar. All diskriminering och rasism måste bekämpas på ett kraftfullt sätt.

Det här har vi gjort:
  • Beslutat om en treårig satsning för kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans under perioden 2012-2014.
  • Satsar fyra miljoner kronor under 2012 för att öka säkerheten och minska utsattheten för den judiska minoriteten.
  • Beslutat om att en vitbok ska tas fram för att ge en samlad översikt av övergrepp och särbehandlande åtgärder gentemot romer under 1900-talet.
  • Givit Forum för levande historia i uppdrag att kartlägga förekomsten av antisemitiska och islamofoba attityder.
  • Skapat en samlad diskrimineringslagstiftning.
  • Höjt skadeståndsbeloppen - det ska kosta att diskriminera.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: