10 december 2012

Liberala alfabetet...

Jag fortsätter med det liberala alfabetet, idag handlar det om Folkpartiets inställning till rovdjur:

Vi vill:
  • Värna den biologiska mångfalden vilket inkluderar våra fem stora rovdjur, varg, lodjur, björn, järv och kungsörn.
  • Verka för att säkerställa en genetiskt frisk och jaktbar vargstam med gynnsam bevarandestatus.
  • Utreda frågan om kriminalisering av försök och förberedelse till grovt jaktbrott.
De fem stora rovdjuren – varg, lodjur, björn, järv och kungsörn – är en omistlig del av den svenska naturen. Därför behövs också en rovdjursförvaltning som fungerar effektivt. Alla rovdjur ska ha livskraftiga och genetiskt friska stammar. För att säkerställa en biologisk mångfald krävs en balanserad lagstiftning som leder till en livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus samt en ökad acceptans för vargen i vår miljö.

Vargens situation är fortfarande osäker, bland annat på grund av inavel. Hur stor vargstam det innebär långsiktigt återstår att se, riksdagen kommer under 2013 att behandla förslag till övergripande och långsiktiga mål för bland annat varg. I ett forskningsunderlag redovisar NV flera olika bedömningar av hur många vargar som behövs för att Skandinavien ska uppnå gynnsam bevarandestatus.

Enligt Naturvårdsverkets bedömning förordas för svenskt vidkommande alternativ 2, som innebär en populationsstorlek på omkring 380 vargar. Det motsvarar ca 38 vargar som får valpar varje år. Om den svenska vargstammen skall förvaltas enligt alternativ 1 i utredningsförslaget, som innebär 180 vargar, krävs betydligt högre invandringstakt än hittills och kontinuerligt fortsatta aktiva åtgärder för genetisk förstärkning. Detta alternativ har förordats från miljödepartementet, som ansvarar för frågorna. Folkpartiets bedömning är att det i dagsläget inte bör göras ett uttalande om ett specifikt antal. Vi vill istället fokusera på att nå gynnsam bevarandestatus på vargstammen.

Folkpartiet är öppet för skyddsjakt, liksom också, efter experters bedömning, för selektiv jakt. För Folkpartiet är det angeläget att vi får godkännande av EU-kommissionen, så att vi fortsättningsvis kan få besluta över vår nationella rovdjurspolitik. Lagstiftningen måste också leda till en minskning av rovdjursmotsättningar, illegal jakt, inavelsproblem och rovdjursangrepp.
De största hoten mot rovdjursstammarna har varit och är sannolikt fortfarande förföljelse och illegal jakt. Något som skulle kunna vara ett verktyg i bekämpandet av den illegala jakten men som i dag inte är tillräckligt utrett är kriminalisering av försök och förberedelse till grovt jaktbrott.

Det här har vi gjort:
  • För att förstärka djurägares möjligheter att skydda sina tamdjur om de blir angripna av rovdjur har regeringen fattat beslut om ett tillägg till paragraf 28 i jaktförordningen som innebär att det är tillåtet att skjuta ett rovdjur innan det attackerar tamdjur utanför inhägnat område, givet att man först försökt skrämma rovdjuret med varningsskott eller liknande. Naturvårdsverket har uppdraget att följa utvecklingen och anmäla om rovdjursstammarna påverkas.
  • Regeringen har ökat anslagen till länsstyrelsernas rovdjursförvaltning i budgeten för 2013 med 14 miljoner kr. Från och med 2014 blir höjningen permanent med 20 miljoner kr per år. Satsningen är avsatt till att öka dialogen, informationsinsatserna och kunskapsunderlag för rovdjursförvaltningen.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

1 kommentar:

Dag Lindgren sa...

Har skrivit en artikel i tidningen och påpekat att naturvårdsverkets 380 saknar vetenskaplig grund, den bygger på ett misstag hur man tillämpar en formel:
http://www.vk.se/751802/vargstrategi-utan-vetenskaplig-grund
På den blogg jag hänvisar till står mer om varg och dess inavel än kan läsas någonannanstans. Jag stödjer alliansens linje.