08 december 2012

Liberala alfabetet...

Idag handlar det liberala alfabetet om religiösa friskolor:

Vi vill:
  • Att alla barn och föräldrar ska kunna välja den skolform som passar barnet bäst.
  • Säkerställa att inga barn befrias från skolplikten av religiösa skäl.
  • Samma krav på utbildningskvalitet ska gälla, oavsett huvudmannaskap
  • Skolinspektionen ska kunna stoppa vinstutdelning hos friskolor som inte kan upprätthålla kvaliteten.
  • Skolinspektionen ska vid tillståndsprövning även göra en ägarprövning av att ägaren har långsiktiga ägarambitioner. En ny tillståndsprövning ska göras när substantiella förändringar av ägarförhållandena sker.
  • Meddelarskydd ska gälla även fristående skolor.
Folkpartiet är för mångfald och att föräldrar och elever ska kunna välja en skola som de tror på. Men tyvärr visar erfarenheter från enstaka konfessionella skolor att vi behöver ett starkare skydd mot extremism. Det behövs en bättre kontroll innan en skola får tillstånd att starta, så att friskolor inte drivs eller finansieras av organisationer som inte står för de värderingar som läroplanen anger.
Den nya regeringen har slagit fast att den konfessionella inriktningen vid en skola alltid ska vara förenlig med de grundläggande och demokratiska värderingar som utgör skolans värdegrund och ämnesundervisningen i skolan ska vara fri från konfessionella inslag.

Det här har vi gjort:
  • Att göra det möjligt att stänga skolor som bryter mot regelverket eller brister i kvalitet.
  • Att all undervisning i skolan ska vara fri från konfessionella inslag.
  • Skärp kontrollerna i skolan, inte bara i friskolor.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: