12 december 2012

Liberala alfabetet......fortsätter, idag med r som i RUT och ROT:

Vi vill:
  • Behålla RUT- och ROT-avdragen för hushållstjänster respektive byggtjänster i hemmet.
  • Höja RUT-avdraget för barnfamiljer och äldre från dagens 50-procentiga skattereduktion till 75 procent.
  • Separera RUT- och ROT-avdragen (som i dag kombineras i HUS-avdraget) och samtidigt höja taken så att avdragen var för sig kan uppgå till 50 000 kronor per person och år.
  • Införa RUT-avdrag för flytthjälp, men däremot inte medge ROT-avdrag för upprustning av hyresfastigheter. Skattereduktion för HUS-arbete ska endast ges för tjänster som hushållen annars utför själva eller ofta köper svart.
Det är dyrt för privatpersoner att anlita tjänsteföretag i Sverige. Det beror på att mellan 60 och 70 procent av kostnaderna för en tjänst består av skatter och sociala avgifter, vilket har lett till att problemet med svartjobb när det gäller tjänster som utförs i hemmet länge varit utbrett. Under 2007 och 2008 införde Alliansregeringen därför det så kallade HUS-avdraget (RUT och ROT). En privatperson kan nu göra skatteavdrag för halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per år vid köp av hushållstjänster såsom barnpassning, städning och trädgårdsarbete eller vid kostnader för reparation och ombyggnad av sina privatbostäder. För ett hushåll med två vuxna blir det maximala avdraget 100 000 kronor per år.

HUS-avdraget har varit en stor framgång. Resultatet har blivit tiotusentals nya jobb och fler växande företag i bygg- och servicebranschen. En stor del av dem som fått jobb eller startat företag är personer som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden. Dessutom har många tidigare svarta jobb med osäkra anställningsvillkor nu blivit vita, med ökade skatteintäkter och förbättrad anställningstrygghet som följd. RUT-avdraget kan också ses som en jämställdhetsreform, eftersom det fortfarande är kvinnor som till största delen ansvarar för hushållsarbetet i svenska hem. Med RUT-avdraget blir det lättare att förena arbetsliv och familjeliv, vilket leder till att framförallt kvinnor kan arbeta mer.
Att kunna få hjälp med städning, tvätt och andra hushållsnära tjänster underlättar vardagen för många barnfamiljer och äldre. RUT-avdraget har ökat efterfrågan på hushållsnära tjänster, men många av dem som skulle vilja ha avlastning med sina egna eller sina åldrande föräldrars hushållssysslor har i dag inte råd. Folkpartiet vill därför utöka dagens 50-procentiga RUT-avdrag till 75 procent för familjer med barn under åtta år, liksom för äldre över 80 år. Med en högre skattereduktion får småbarnsfamiljer ökade möjligheter att byta tid med dammsugaren mot lek med barnen, medan äldre som inte längre orkar ta hand om hushållet får möjlighet att själva bestämma vad de vill få hjälp med och vem som får komma över tröskeln för att utföra arbetet.

Taket för avdrag för RUT- och ROT-tjänster är i dag gemensamt. Då ROT-arbeten ofta är dyrare än RUT-arbeten tenderar avdraget att främst användas för olika typer av reparations- och tillbyggnadsarbeten. I dessa fall uppstår inte den önskade avlastningen från hemarbete som framför allt skulle komma många kvinnor till del. Därför anser Folkpartiet att avdragen bör separeras. Samtidigt är det rimligt att höja nivån så att både RUT-avdraget och ROT-avdraget var för sig kan uppgå till 50 000 kronor per år och person. Ett hushåll med två vuxna skulle alltså ha möjlighet att få totalt 200 000 kronor i avdrag vid fullt utnyttjande av både RUT- och ROT-tjänster.

Det här har vi gjort:
  • Infört en skattereduktion på halva arbetskostanden för hushållsnära tjänster (RUT-avdrag) och byggtjänster (ROT-avdrag) i hemmet.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden


Inga kommentarer: