01 december 2011

Välkommen helomvändning M!

Igår skrev Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten en debattartikel i SvD där hon redogjorde för Moderaternas förändrade inställning till en lagstiftning om partibidragen efter den debatt som varit. Positivt och välkommet tycker jag som bloggat på temat flera gånger tidigare.

Arkelsten menar att partiet lyssnat in den kritik som varit och nu är beredd till lagstiftning på området. Hon pekar även ut de svårigheter som en lagstiftning kan föra med sig men menar att människor krav på öppenhet, insyn och kontroll är viktigare.

Viktigt i det kommande arbetet med att ta fram villkoren för en lagstiftning är att även andra faktorer än rena bidrag ska kunna omfattas av denna. Exempel på detta menar Sofia Arkelsten är spel,lotterier samt frivilligarbete.

Det blir säkerligen ett digert arbete att få till underlaget för en lagstiftning, å andra sidan finns det många länder som redan har denna lagstiftning. Där kanske Sverige kan ta till sig goda exempel.

När nu även Moderaterna övergett linjen om att inte öppet redovisa partibidrag, så är det bara SD som inte vill ha en öppenhet kring bidrag till politiska partier. SD:s partisekreterare menar att "om det blir lagstiftning får vi hitta andra vägar att kringgå det". Vad menar Sverigedemokraternas partisekreterare med det undrar jag?

Inga kommentarer: