07 december 2011

Klokt beslut i riksdagen idag...

Visst är det ett klokt beslut som riksdagen har tagit idag - att riksdagen ska se över hur hovet använder det apanage - de skattepengar - som årligen tillförs kungahuset.

Med ledning av det senaste årets händelser om och kring framförallt kungen är det ett högst rimligt beslut att se över hur apanaget används. Det finns, bland annat med åberopande av dessa händelser ett starkt ifrågasättande av monarkin som statsskick. Det gör det extra viktigt att det finns en så stor öppenhet som möjligt.

Jag är själv rojalist och tycker att vi ska ha ett kungahus, men av skäl som väl alla är medvetna om tycker jag att det är en rimlig begäran.  Inte minst för kungafamiljens egen skull är det dags att bidra till en ökad transparens kring hur apanaget används. 

Inga kommentarer: