28 december 2011

Budgetdebatt i Nora

I och med socialdemokraternas återremiss samlades ett nytt kommunfullmäktigemöte idag i Nora för att ta beslut om 2012 års budget.
Tre svaga budgetar fanns som alternativ då Kd genom Anna Magnusson valde att lägga en egen budget som hon sedan trots allt inte stödde när hon valde att rösta  på socialdemokraternas budgetförslag. Men bara en budget klarar måtten efter de senast tillkomna kostnaderna som vi måste räkna in - majoritetspartiernas.

Majoritetens budget klarar tack vare ett överskott på dryga tre miljoner även den beräknat fördyrande hyreskostnaden som Järntorgsskolan (där (s) beräknade byggnadskostnaden till 36 mKr ursprungligen är man nu uppe i 59 mKr) kommer att ge BUN samt de förväntade ökade lönekostnaderna då avtalsrörelsen snarare kommer att stanna på + 3,5 % än + 2,5 %.

Vi är många kommuner i Sverige idag som står inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren. Då blir det extra viktigt att våga lyfta blicken, lyfta på alla stenar och tänka "outside the box" som man säger, för att åstadkomma förändring i verksamheterna utan att tumma på kvalitén.

Att våga bjuda in andra driftsalternativ som intraprenader, entreprenader, föräldrakooperativ och friskolor är ett sätt. Att bli proffs på att upphandla "mjuka tjänster" inom vård, skola och omsorg är ett krav för att våga bjuda in andra och ge dem en möjlighet att visa att kommunal vård, skola och omsorg kanske inte alltid är det mest kvalitativa och kostnadseffektiva driftssättet.

För det är viktigt menar jag, att i jakten på kostnaderna aldrig tappa bort att kommunen alltid har ett uppföljningsansvar, att det är kommunen som skriver upphandlingsunderlaget, att det är kommunen som ställer kraven. Det är inte i första hand för att spara in på kostnader vi bjuder in andra utövare - det är för att få en bibehållen eller bättre kvalitet till lägre kostnader.
Detta måste framgå av upphandlingsunderlagen på ett helt annat sätt än idag!

3 kommentarer:

Anonym sa...

"Majoritetens budget klarar tack vare ett överskott på dryga tre miljoner även den beräknat fördyrande hyreskostnaden som Järntorgsskolan (där (s) beräknade byggnadskostnaden till 36 mKr ursprungligen är man nu uppe i 59 mKr"

"Där (s) beräknade..." Kan du inte berätta för oss minnessvaga vilka som satt i det för kalkylen och beslutet ansvariga Utvecklingsbolagets styrelse då beslutet togs. Du kan väl också berätta vilka styrelseledamöter som röstade emot.

Anna Magnusson sa...

Jag stödde visste KDs budget. Det var John som inte röstade för den

Gabrielle sa...

Anna, bifogar länken :http://na.se/nyheter/nora/1.1487813-vem-ar-mest-kristdemokrat-

//Gabrielle