13 december 2011

Stöd Musikhjälpen!

"Alla barn har rätt till avgiftsfri utbildning. Det står i Barnkonventionen som inrättades 1989. Att få gå i skolan är enligt FN en mänsklig rättighet. Ändå är det idag upp emot 100 miljoner barn som inte får ta del av den rättigheten."

En övervägande majoritet av dessa är flickor...så börjar artikeln som beskriver årets tema för Musikhjälpen.

Detta problem är givetvis som störst i länder med stor fattigdom, flera länder i Afrika och i södra Asien hör dit. Flickor tillbringar många gånger så mycket som sju timmar om dagen med hushållssysslor istället, timmar de skulle ha kunna tillbringa i skolbänken för att få en bättre framtid för sig och de samhällen de lever i.

Att, trots att det är en mänsklig rättighet, så många som 50 miljoner flickor aldrig får chansen att gå i skolan är inte acceptabelt! Stöd Musikhjälpen med deras arbete, men även andra hjälporganisationer som gör insatser för flickors utbildning. 

Inga kommentarer: