14 december 2011

Kvällens fullmäktigedebatt...

Ikväll var det meningen att budgeten skulle antas på kommunfullmäktige, men se av det blev det intet. De partier som sitter i majoritet hade redan tidigare under dagen fått ett förhandsbesked om att socialdemokraterna skulle lägga en ny budget i vilken man närmat sig Kd:s budgetförslag på ett antal punkter. 

Istället för att agera ansvarsfullt så utnyttjade oppositionen  sedan sin möjlighet till minoritetsåterremiss vilket innebär att kommunstyrelsen och -fullmäktige måste kallas till ett extra sammanträde innan årets slut. Budgeten måste tas innan årsskiftet och denna hantering innebär ytterligare kostnader för möten, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, ljus och lokaler till en kostnad av ca 40 000:-.

Vi i majoriteten försökte att tillmötesgå på den punkt där vi skiljer oss åt, gällande kulturpedagogerna, genom att föreslå att den lyftes ut ur budgetdiskussionen tills vidare för att kunna diskuteras vid sidan av då det rent ekonomiskt inte skiljer så mycket i förslagen. Istället för att ta emot erbjudandet så försökte s på stående fot under ajourneringen diskutera ytterligare punkter att lyfta ut... Ansvarstagande var det ja...
Det blev en märklig budgetdebatt innan återremissyrkandet togs. Mp försvarade Np i något av ett brandtal med oklart syfte, en flört kanske ska vara mer diskret än så ;) 
Kd försvarade sitt ställningstagande och sin egen budget men i omröstningen gick en ledamot på majoritetens linje och en på oppositionens - förvirringen var med andra ord total tidvis. Vi hoppas att lite julledighet kan bringa klarhet i oredan. 

1 kommentar:

Anonym sa...

Kulturpedagogerna är inte en stor sak för S-toppen. Det finns andra saker som är viktigare.