11 december 2011

Klokt av socialminister Göran Hägglund

Läser med bestörtning på SvD:s politiska blogg om ett förslag att inrätta ett register över kvinnor som gör abort. Syftet skulle enligt utredare Anders Milton vara att få ner antalet oönskade graviditeter och aborter i Sverige genom uppföljning på personnivå via detta register.
Man tar sig för pannan... Ett beslut som för de flesta kvinnor är ångestladdat, tungt och inte tas med någon lätthet ska diarieföras med personuppgifter i ett register...?! Tack till socialministern som sa nej till detta!

Om det nu är antalet aborter och oönskade graviditeter man vill komma åt från Socialdepartementets sida skulle man kanske fundera på att återinföra möjligheten till en kuratorskontakt för dem som genomgår aborter. På så sätt skulle man kunna ställa frågan om varför man väljer abort.

Socialstyrelsen följer frågan på nära håll och man har redan mycket information - hur många kvinnor som gör abort, hur gamla de är, varifrån de kommer, när i graviditeten aborten sker och om de har gjort någon abort tidigare.

Det tycks mig som om det redan finns oerhört mycket information insamlad kring abortfrågan, information som borde kunna ligga till grund för ett digert och lyckosamt förebyggande arbete för att komma tillrätta med antalet aborter och oönskade graviditeter.

Inga kommentarer: