04 december 2011

Vill du bli en del av de 97 %?

Allianspartierna i Nora fick inget entydigt mandat från väljarna i valet 2010.
Alla partier i politiken utom Kd, Mp och Fp tappade mandat och ett helt nytt parti kom in på arenan och fick lika många mandat som Moderaterna.
Det var nog många, både inom och utom politiken som tappade orienteringen ett tag. Det tog en stund innan nya allianser hade bildats med förhoppningen att kunna styra kommunen tillsammans. Att vara folkvald politiker är ett hedersuppdrag och då gör man sitt yttersta för att hitta lösningar.
Sedan dess har ett digert arbete gjorts för att tillsammans hitta framkomliga vägar, nästan ett helt år har de sex samverkanspartierna arbetat tillsammans. Sedan vet alla hur det gick och var vi står nu.

På facebook och Na:s insändarsida på nätet finns otaliga kommentarer både från de mer initerade och de som tycks ha mycket lite kunskap om politikens villkor och det faktiska, aktuella läget. Jag skulle önska att tonen var en annan, att man var mer påläst innan man skriver insändare och framförallt att man slutar att smutskasta politiker till höger och vänster.

Nittiosju procent - ja du läste rätt - 97 % - av Sveriges politiker är fritidspolitiker, människor som engagerat sig i politiken, som avstår körsång, tovning och zumbapass till förmån för att få läsa buntvis med handlingar och gå på möten på obetald kvällstid. Den ersättning de får om de går på möten på arbetstid är för förlorad arbetsförtjänst och 125:- kr i inläsningsarvode. Om man sitter i fullmäktige, vilket alltid är på kvällstid är arvodet 125:/tim och ett fullmäktigemöte drar sällan ut på mer än två timmar. Man blir alltså inte rik på att vara kommunpolitiker i Nora. Faktiskt inte ens om man är arvoderad då våra arvoden tillhör de lägsta i Sverige. Pengar är alltså inte drivkraften...det är något annat som driver dem, en känsla att göra en insats för demokratin, att få vara med och ta beslut om viktiga frågor i människors vardag, ja skälen är säkert lika många som människorna.

Jag skulle önska att de som skriver på debattsidor och annat skänkte dem som frivilligt satsat på att vara sina väljares röst på den demokratiska arenan en tacksamhetens tanke emellanåt. För om vi inte har människor i Nora och i Sverige som vill arbeta för demokratin vad skulle det innebära för dig och mig?
Alltför många kastar sk*t på dem som faktiskt bara försöker göra en insats för att det parlamentariska system vi har i Sverige och Nora även skall fungera i praktiken. Undra på att det är svårt att rekrytera nya medlemmar till de politiska partierna vare sig de finns i Nora eller på annan plats.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag håller med dig om att det är mycket dynga på debattsidorna. Det är väldigt lite argumentation. Men tyvärr halkar även våra politiker med i spelet. Någon sa att man inte blir framgångsrik i politik om man använder sig av känslor. Då talar jag inte om empati utan känslor som kommer att generera irrationella beteenden.