17 december 2011

"Synnerligen ömmande omständigheter"

Du har säkert, precis som jag upprörts över fallet med Ganna som riskera utvisning trots att hon inte har några släktingar kvar i sitt hemland. Jag låter dig idag ta del av Folkpartiets liberalernas partisekreretare Nina Larssons nyhetsbrev kring detta:

Human flyktingpolitik

Med jämna mellanrum uppmärksammas tragiska människoöden där personer som sökt sig till Sverige inte bedöms få stanna och där vi med hjärtat känner att Sverige kan vara mer öppet än så.

Folkpartiet Liberalerna har en lång tradition av att värna en generös och human flyktingpolitik, detta har vi också fortsatt med under alliansregeringen. Den relativt nya lagstiftning vi har på området är i grunden bra men det har visat sig att det kan finnas behov av justeringar.

Vi har länge arbetat för att se över definitionen "synnerligen ömmande omständigheter" vilket vi fortsätter jobba för. Men med anledning av det uppmärksammade fallet Ganna har det blivit mycket tydligt att någon form av "sista länken"-regel behöver komma till. Nu intensifierar vi våra ansträngningar för detta tillsammans med KD och C.

Inga kommentarer: