26 december 2011

Har jag ett professionellt förhållningssätt?

Så här på Annandag jul reflekterar jag lite om situationen i äldreomsorgen igen. Ni som läser min blogg regelbundet vet att det är ett kärt ämne för mig. Det pratas ju mycket om att det är personaltätheten som är det viktigaste för att få äldreomsorgen att fungera. Givetvis är det en viktig parameter, antalet händer när man skall räcka till för alla dem som behöver en hjälpande hand ska inte underskattas.

Men jag vill mena att det finns annat som spelar in - en professionell inställning till mitt arbete - eller det som jag brukar kalla - "vem är vi till för"? Mycket i omsorgen handlar om förhållningssätt och attityder. Det handlar om att känna sig själv så att jag är medveten om mina egna känslor och hur jag handskas med dem, speciellt i stressade och utsatta situationer.

Som i alla andra arbetsgrupper runt om på olika arbetsplatser är chefens inställning viktig, det är den människosyn och attityd som färgar av sig på medarbetarna. Att arbeta med medarbetarnas attityder och människosyn, att ha en öppen kommunikation, att kunna ge och ta handledning när jobbet är tungt och arbetsbelastningen hög är viktigt för att medarbetarna skall orka.

Undersköterska inom äldreomsorgen är ett yrke som behöver uppvärderas på många sätt, av dem som väljer det själva, av omgivningen och av dem som sitter i högsta ledningen. Först då kommer arbetet att ha nått sin rätta potential!

Inga kommentarer: