29 december 2011

Om ungdomsavtal

Idag låter jag dig ta del av en artikel som varit införd i Aftonbladet den 19/12 där LUFs Förbundsordförande Adam Cwejman skriver i Aftonbladet tillsammans med Folkpratiets partisekreterare Nina Larsson och Lennart Gabrielsson.

Alla vill att ungdomar ska få jobb, men få vågar säga den obekväma sanningen att det är bättre med en inledningsvis lägre lön än inget jobb alls. IF Metall har insett detta och slutit särskilda ungdomsavtal med arbetsgivarna, som ger unga lite lägre lön i början samtidigt som de garanteras utbildning och handledning.
De unga får jobb och nödvändig arbetslivserfarenhet och arbetsgivarna får anställda med rätt kompetens för arbetet. Nu vill vi med IF Metall som inspirationskälla införa särskilda ungdomsavtal inom den offentliga sektorn.

Som politiker påverkar vi inte bara ungdomars möjlighet att få jobb genom lagstiftning, utan även i vår roll som arbetsgivare i kommuner och landsting. Vi vill nu ta vårt ansvar och se till att fler unga får jobb. Ungdomsavtal passar särskilt väl för vissa yrkeskategorier, där unga utan erfarenhet genom handledning och utbildningsmoment kan få den kompetens som behövs för jobbet.
Vi politiker måste i dialog med facken komma överens om var denna typ av avtal kan göra störst nytta – både för de unga och för personalförsörjningen inom välfärdssektorn.

Inga kommentarer: