12 december 2011

Kvinnor har egen skuld...

Med förvåning och bestörtning tar jag del av den undersökning som visar att en tredjedel av personalen på ett av Stockholms största sjukhus har uppfattningen att kvinnan har egen skuld i att hon blir misshandlad.
Personalen svarar i samma enkät att de inte anser att vården har ansvaret för att undersöka hur skadorna uppkom. Detta är givetvis helt förödande för den utredning som följer på en anmälan och kan i värsta fall, om ord står mot ord, leda till att en anmälan måste skrivas av.

Även om detta är åsikter som speglar de som finns ute i samhället tycker jag att man kan förvänta sig mer av medarbetare som varje dag arbetar med detta och tar emot de kvinnor som kommer in med skador orsakade av någon närstående man. Maaret Castrén, professor i akutsjukvård ställer sig frågan hur vi kan ha missat denna del i utbildningen, och, säger hon, var finns mammorna och papporna när de uppfostrar sina söner?

Polisen å sin sida är frustrerad över att ordentlig dokumentation av skadorna inte görs då detta är avgörande för utredningen och bedömningen av ett misshandelsärende.

Det gör mig både ledsen och arg att det fortfarande finns så mycket okunskap kring detta...
Påminner återigen om Kvinnofridslinjen dit du kan ringa om du är drabbad, det är en stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp (numret syns inte på telefonräkningen) 020 - 50 50 50

Inga kommentarer: