10 december 2011

Vem kan man lita på?

Inspirerad av Mikael Wiehes musik i programmet " Så mycket bättre" fick en av hans låttitlar bli titel på dagens blogginlägg. I den turbulenta situation som för närvarande råder i Norapolitiken blir det på något sätt än viktigare att hitta tillbaks till ursprunget...Vi ställer oss frågan: vad vill Folkpartiets väljare, vad är viktiga frågor för dem och vilka förväntningar har de på oss i den nuvarande situationen?

De frågor vi gick till val på och som vi beskrev i vår folder "Nora kan - ännu bättre" var frågor som berörde skola & barnomsorg där frågan om valfrihet för barn och föräldrar är central men även frågan om skolan som en trygg plats för barnen, och barnomsorg även på obekväm arbetstid för dem som har behov av detta. 

De äldres rättigheter var en annan viktig fråga där parboendegaranti, en matgaranti och en ut- och gå garanti var centrala punkter. Vikten av en av en god mylla i kommunen för både kulturutbud och -utövande samt ett gott näringslivsklimat där Folkpartiet pekar på behovet av att skapa en tydlig näringslivsstrategi - något som inte alls finns i Nora.

Som listetta var det extra hedrande att bli personkryssad in i kommunfullmäktige i Nora. Det innebär ett starkt mandat för mig och för de frågor jag presenterade i min folder. Som skolpolitiker vill jag givetvis att vi ska ha en skola att vara stolta över både resultatmässigt och ur ett trygghetsperspektiv, dessutom är näringslivsstrategin viktig för mig som folkpartiföreträdare. 
Allra varmast och närmast mitt hjärta ligger två frågor - om en äldreomsorg i Tyra Franks anda - ett hem där man älskar att bo och inte en institution, samt frågorna om kvinnofrid och jämställdhet som berör mig starkt både ur ett rättvise- och ett kvinnoperspektiv.

Jag kan försäkra att de frågor som Folkpartiet liberalerna och jag personligen gick till val på är lika aktuella idag. Vi hoppas få chansen att förverkliga dem under mandatperioden under förutsättning att den ekonomiska verkligheten tillåter det.
Sen hoppas jag att du hör av dig med tankar och åsikter kring både det som skrivs på bloggen och det som händer i Norapolitiken just nu!

Inga kommentarer: