27 oktober 2011

Noras nya facebookgrupp - en möjlighet att ta vara på!

I fredags startade en ny facebookgrupp "Vi som protesterar mot nedskärningen inom skola/barnomsorg i Nora kommun". En grupp som jag följt med intresse då den växer lavinartat och snart har knutit till sig tio procent av Noras innevånare.

Fantastiskt att få tillgång till medborgarnas responser, synpunkter och tankar tycker jag. Samtidigt kan jag hålla med om att det är viktigt att tänka på vilken ton vi använder mot varandra även i detta forum. 
En angelägen fråga som berör många och ett lovvärt initiativ av Maria Hagman som startade gruppen! Du kan läsa mer här om Facebookgruppen

Jag hoppas givetvis att det ska komma fram konstruktiva förslag och idéer som kan användas i det fortsatta budgetarbetet.
 Självklart skulle jag önska att fler verkligen gick med och engagerade sig i ett politiskt parti och var med och påverkade inte bara i denna fråga utan i alla frågor som finns i den kommunala politiken - tänk vilken fantastisk energi det skulle skapa!

Som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden är jag bekymrad över det ekonomiska läge som nu återigen hunnit ifatt oss, i budgetarbetet 2009 klarade vi situationen tack vare statsbidrag. Jag har tidigare gjort tre blogginlägg som tagit upp besparingsfrågan och fått in en hel del synpunkter, förslag och idéer på besparingar från engagerade medborgare.

Tjänstemännen arbetar just nu med att ta fram förslag och gör en gedigen genomlysning av verksamheten inte bara i BUN utan även i övriga förvaltningar. Sen ska förslagen processas i partierna och förslag läggas fram utifrån de enskilda partiernas värderingar och prioriteringar och samverkanspartiernas gemensamma värderingar och måldokument. Jag hoppas innerligt att vi kan hitta en klok och balanserad lösning som blir hållbar över tid och som inte äventyrar kvaliteten i någon verksamhet.

Inga kommentarer: