15 oktober 2011

Hur spara ansvarsfullt i Nora, del 2...

Gårdagens inlägg där jag bad om förslag, tankar och idéer från dig som är kommuninnevånare i Nora på hur du ser på besparingarna som måste göras, har hittills inbringat en kommentar. En ganska lång sådan som du kan läsa nedanför gårdagens inlägg.

Jag instämmer med "anonym" i att man måste tydliggöra vad som är kärnverksamhet, dvs vad är kommunen skyldig att tillhandahålla. Samtidigt måste man vara klar över att om kommunen bestämmer sig för att bara syssla med det lagstadgade så får vi en ganska trist kommun att bo i. Inget badhus, ingen fritidsgård och inga kultursatsningar skulle bland annat bli följden av det. 
Men jag håller helt med om själva grundtanken, givetvis måste kärnverksamheterna ställas först i kön när det är ont om pengar. Även när kärnverksamheterna är räddade så får man ställa övrigt mot varandra - här avgör givetvis de politiska målen vad majoriteten vill satsa på, vad som anses viktigt.
Det "anonym" skriver om kulturskolan är intressant, att det skulle vara en socialdemokratisk "modell" och att det skulle vara bättre att jobba med kulturcheckar istället. Kulturpedagogerna skall skrotas enligt "anonym" men då faller ju hela den modell på kulturskola som finns idag - här hänger jag inte riktigt med i turerna - utveckla gärna!

Att beslut ska tas så långt ut i organisationen som möjligt är självklart för oss i majoriteten, det visar även den styrmodell som vi har antagit. Det är tjänstemännen och professionen som kan verksamheten.
Tre procent borde inte vara så svårt att optimera fram skriver "anonym", det är nu inte riktigt min syn på detta. Kom i så fall med konkreta förslag på vad som skall sparas bort!
Är det lokaler, personal eller verksamhet? Om det är verksamhet, vilken verksamhet i så fall - skall fritidsgården stängas ner, skall Dalkarlsbergs skola läggas ner eller ska bidragen till våra föreningar skrotas?? Eller ska vi kanske höja skatten för att få in intäkter istället för att spara? Kom med dina förslag du oxå!

3 kommentarer:

Anonym sa...

Nu är jag tillbaka. :)

Jag menar inte att man skall skära bort allt som inte är kärnverksamheten men vi måste visa lite mer respekt för andras pengar. När allt kommer omkring så tvingar du människor att avstå från något de skulle kunna göra för att betala kommunalskatt som sedan politiker bestämmer vad som är roligt. Även en socialliberal måste väl tycka att individen skall få bestämma så mycket som möjligt vad som är roligt? Däremot tycker jag att kommunen ge individen möjligheter. Ibland kräver det att kommunen går in och bygger t.ex. idrottsplatser men det betyder inte att kommunen skall stå för själva verksamheten.

Sen glömmer vi lätt att Nora är en förstad till Örebro. Vi har en hel del verksamhet som Noraborna har tillgång till i Örebro. Det är t.ex. väldigt svårt att motivera en bio i Nora då vi kan åka in till Örebro för att se en film medan Hällefors sitter i en helt annan sits.

När jag talar om att kulturskolan är en socialdemokratisk "modell" menar jag att det utgår från en kollektivistisk tänkande. Att staten skall stå för verksamhet som bevisligen privata aktörer kan utföra på ett kostnadseffektivt sätt. Se bara på den nu nedlagda musikskolan. Dessutom kommer inte kulturskolan kunna erbjuda allt vad individerna vill göra. Det är större möjlighet att kulturcheckar eller aktivitetscheckar som kan användas i Nora eller i Örebro ger ett mycket större utbud av aktiviteter. Jag antar att din liberala kompass borde ställa in sig på det senare medan en socialdemokrat med sitt kollektivistiska tänkande är nöjd med att majoriteten har bestämt vad som erbjuds vilket kulturskolan representerar.

Det lustiga är att Folkpartiet backar upp införandet av Lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg (LOV) i Nora men att man gör det motsatta när det gäller kulturaktiviteter i kommunen. Det går inte ihop som jag ser det.

Att skrota Kulturpedagogerna handlar om att föra över kontrollen till rektorerna, att låta dem avgöra om vi skall lära ungarna dansa eller läsa beroende på det behov vi har. Kulturpedagogerna springer runt i skolan och deltar i undervisningen medan kulturskolan skall erbjuda lektioner utanför skoltid beroende på intresse. Vi måste väl inte behålla den ena för att kunna köra den andra? Sen att olika individer jobbar för de olika enheterna kan väl hända?!

Sen finns det en fördel till att inte bygga upp institutioner som Kulturskolan och Kulturpedagoger man får ingen flexibilitet. När du väl har byggd upp dem är det mycket svårt att avskaffa dem om situation ändras. Det är som skatten, lätt att höja den men nästan omöjligt att sänka den.

När det gäller att spara tänker du som om vi redan har den mest optimala organisationen. Medan privata företag hela tiden sparar i sin verksamhet men endå lyckas producera bättre och billigare måste väl rimligtvis även en kommun kunna öka sin produktivitet. Vi har t.ex. Norabostäder som nu genomgår ett sådant process. Det vore sensation om Norabostäder skulle vara ett unikum. Därför skulle ett optimeringsprojekt startas så att man ser att arbetssättet och kulturen i organisation blir så bra som möjligt.

Anonym sa...

Ett konkret exempel är biblioteket. I sommars krävde man 75.000 kr i extra anslag för annars skulle man stänga under tre veckor. På biblioteket resonerar man att antingen kör man som vanligt eller så stänger man. Personalen talar om hur viktigt det är med det personliga mötet och att man skall ha den rätta kompetensen. Det är rätt resonerat om det var så att vi hade oändliga resurser. Har man inte det måste man analysera vad som är viktigt. Först borde tillgängligheten vara viktig. Sen tillgång till kompetent personal. Man skulle t.ex. kunna använda sig av kommunens sommarjobbare och para ihop dem med en bibliotekarie så hade man kunnat hålla biblioteket öppet över sommaren utan extra anslag. Flyttar man dessutom turistbyrån till biblioteket vilket inte är helt ovanligt i andra kommuner får man ännu mer personal på plats som kan hålla tidningsrum etc öppet över sommaren.

Ett annat sparförslag är att man slutar se plats som ett skäl till att ha olika organisationer. Om man betraktar Gyttorps skola, Ås skola, etc som olika våningsplan i samma skola. Då kan man organisera sig på det kostnadseffektiva sättet som en stor skola ger samtidigt som vi kan behålla de skolor vi har. Men det är väl redan infört kanske?

Ett annat sparförslag är att jobba mer med dagmammor än med förskolor. Räknar man på det är en dagmamma/dagpappa mycket mer kostnadseffektiv. Det är bara att gå in och se statistiken. Om jag förstår rätt har man två dagmammor i kommunen anställda och enligt någon chef jag talade med har de försökt anställa fler men misslyckats. Eftersom nu borgarna har makten borde man kanske kunna hitta lite mer entreprenella lösningar som gör dagmamma-jobbet mer attraktivt.

Anonym sa...

Outsourca turistbyrån till Fotocentralen. Åke är som gjord för det där och vi skulle få det hela mycket billigare.