03 oktober 2011

Arbetslinjen även för politiker?

Sedan alliansregeringen tillträdde 2006 har arbetslinjen blivit som ett mantra som  genomsyrar det mesta i dagens samhälle. Vissa saker hade givetvis kunnat göras ännu bättre om vi ser till a-kassan och sjukförsäkringen och där pågår det också ett arbete. Regelverket för sjukförsäkringen ses över och kan alliansregeringen välja att gå på Folkpartiets förslag om en allmän a-kassa så får även de som bäst behöver a-kassan tillgång till den.

Nu anser jag och många med mig att det är dags att se till arbetslinjen även när det gäller politiker som blir bortvalda och/eller hoppar av sina uppdrag. Idag finns det ett regelverk som styr detta för riksdagspolitiker där man efter ett visst antal år i riksdagen har rätt till en visstidspension därifrån.
För kommunpolitiker gäller SKL:S riktlinjer som även de ger pension efter ett visst antal år i politiken. Jag kan inte dessa regler i detalj men vet att visstidspension ges oavsett om man själv valt att hoppa av politiken eller om man blir bortröstad i ett val. Lite samma principer som gäller för styrelseordföranden som hoppar av alternativt blir avskedad, fallskärmen finns där i alla fall...

Hög tid anser jag att se över dessa riktlinjer som kostar oss skattebetalare stora summor årligen. Att få en visstidspension under en övergångsperiod om man blir bortröstad är inte så märkligt, men att få den ända fram till ordinarie pension verkar helt befängt. Det kan innebära många år för den som efter stipulerad tid i politiken kanske avslutar uppdraget någon gång i fyrtio - femtioårsåldern.
Nej, en rimlig övergångstid med visstidspension, kortare om man själv har valt att sluta, något längre om man blir bortröstad. Allt för att under en omställningsperiod ha möjlighet att söka nya utmaningar på arbetsmarknaden.

Inga kommentarer: