05 oktober 2011

Rör inte våra orörda älvar!

Ett kryphål i lagen verkar hota vattenflödet till Pite älv genom att ett privat bolag har börjat bygga en tunnel för att leda vatten från Piteälvens källsjö över till ett kraftverk i Norge.

Piteälven är en av Sveriges fyra återstående nationalälvar. Folkpartiet liberalerna är det parti som tydligast gjort klart att de fyra orörda älvarna skall få förbli orörda. Det är nog den miljöfråga som är starkast förknippat med Folkpartiet. Nu bör Jan Björklund ta tydligt avstånd från det som påbörjats av ett lokalt företag i Norrbotten. Min förhoppning är att övriga ministrar i regeringen gör detsamma.

Det får inte finnas någon tvekan om vad som gäller för de fyra orörda älvarna, alltså bör lagstiftningen kring detta skyndsamt ses över. Miljöministern och näringslivsminister har fått frågan om vad man tänker sig för åtgärder. Vi ser med spänning fram emot svaren!

Inga kommentarer: