25 oktober 2011

Örebro Preventions Program

Eller ÖPP som du kanske känner det som, är ett rikstäckande föräldraprogram för att hjälpa ungdomar att skjuta upp alkoholdebuten. Metoden sprids med hjälp av Folkhälsoinstitutet. ÖPP presenteras på ett ordinarie föräldramöte, oftast i sjuan. Där får 
föräldrarna information om vad de kan göra själva hemma, och hur de kan samarbeta i klassen, för att orka stå emot trycket från ungdomarna och på så sätt förebygga en för tidig alkoholdebut. Att inte bjuda på alkohol hemma, att inte köpa ut och att ha lite koll på varandras ungdomar är några av de åtgärder som ÖPP föreslår.

190 av 290 svenska kommuner använde sig av ÖPP 2008. Även i Nora används metoden. Nu har en studie gjorts som konstaterar att ÖPP inte har några som helst effekter på ungdomars drickande.
Rapporten som gjorts visar dock att åttio procent av de skolor som använder sig av metoden inte har presenterat den på rätt sätt. Det ska vara återkommande information vid varje föräldramöte under åk 7-9 enligt metoden, vilket ofta är något som missats av skolorna.
Om metoden inte implementeras på rätt sätt är det kanske inte så konstigt att den blir verkningslös. Positivt dock anser jag att metoden utvärderas, det är inte så vanligt.
ÖPP bygger ju på att förebygga och det kan ju aldrig vara skadligt. Att ungdomars tidiga alkoholdebut är skadlig, det vet vi. Trenden för ungdomars alkoholdebut pekar nedåt, så kanske har ÖPP trots allt haft en positiv påverkan.

Inga kommentarer: