08 oktober 2011

Märkliga turer ....

I politiken finns ibland märkliga turer - just nu på riksplanet förundras jag över Juholts försök till bedrägeri och förskingring av skattemedel då han begärt för mycket i ersättning för den övernattningslägenhet som han bara betalar halva hyran för eftersom han är sambo...
Det som stör mig absolut mest är att han direkt får stöd från en annan man som säger att "alla kan göra fel" i ett försök att försvara Juholt. 160 000 kronor handlar det om, betydligt mer än i fallet Mona Sahlin...Jag räknar med att du avgår Håkan Juholt!


På lokalplanet förundras jag över oppo(s)itionen som plötsligt använder sig av tricket att lämna in namnlistor för Postens bevarande när de för ett år sedan satt i majoritet och drev frågan om etableringen av ICA hårt . Diskussionen då om Postens nya placering besvarades med att det inte var någon politisk fråga utan att Posten själva bestämmer vem som är deras ombud lokalt. Där var vi eniga över partigränserna.

Nu försöker man plötsligt få det att låta som att nuvarande majoritet inte har gjort tillräckligt för att behålla Posten i centrala Nora och få det till att socialdemokraterna värnar om placeringen av Posten. Idag vet jag faktiskt inte om jag ska skratta eller gråta, eller om jag bara ska ge upp hoppet om politiken och politiker i största allmänhet...

Inga kommentarer: