12 mars 2013

Liberala alfabetet fortsätter

Idag fortsätter det liberala alfabetet på bloggen. Så här ser Folkpartiet liberalerna på frågan om studentinflytande:

Vi vill:
  • Att alla studenter själva ska få välja vilka föreningar de ska vara med i.
Utgångspunkten för en liberal högskolepolitik är att värna den enskilda studentens rättigheter. Att själv få välja vilka föreningar man ska vara med i är en grundläggande demokratisk rättighet. Därför har vi avskaffat tvånget att vara med i en studentkår. Vi är övertygade om att ett studentinflytande som bygger på frivillighet kan väcka ett större engagemang bland studenterna. Ett vitalt studentinflytande är nödvändigt för utbildning av hög kvalitet.

Det här har vi gjort:
  • Kårobligatoriet är avskaffat. Medlemskap i studentkårer är numera frivilligt.
  • Regeringen stödjer studentinflytandet med 30 miljoner kronor per år
Läs mer:Framtiden börjar i klassrummet
StudiemedelUniversitet, högskolor och forskning

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: