19 mars 2013

Folkpartinytt!

Du vet väl att folkpartiet har tagit fram ett förslag på nytt partiprogram som skall klubbas på partiets landsmöte i höst? Här kan du läsa mer:

Förslaget kan läsas på Liberal vision - På väg mot nytt partiprogram -
 

Programförslaget, avsnitt 1: Inledning
http://blogg.folkpartiet.se/2013/03/18/programforslaget-avsnitt-1-inledning/
1.1 Liberalism

Programförslaget, avsnitt 2: Människor i utveckling
http://blogg.folkpartiet.se/2013/03/18/programforslaget-avsnitt-2-manniskor-i-utveckling/
2.1 Social rörlighet, 2.2 Kunskap är makt, 2.3 Kultur och medier, 2.4 Jämlika villkor

Programförslaget, avsnitt 3: Välstånd
http://blogg.folkpartiet.se/2013/03/18/programforslaget-avsnitt-3-valstand
3.1 Den fria ekonomin, 3.2 Rörlighet för en öppen värld, 3.3 Trygghet och stöd


4.1 Miljö och klimat, 4.2 Energi, 4.3 Naturvård, 4.4 Jordbruk, skogsbruk och fiske, 4.5 Transporter och infrastruktur, 4.6 Bostäder

 
Programförslaget, avsnitt 5: En demokratisk värld
http://blogg.folkpartiet.se/2013/03/18/programforslaget-avsnitt-5-en-demokratisk-varld/
5.1 Det civila samhället, 5.2 Rättssamhället, 5.3 Det levande folkstyret, 5.4 Globalt samarbete


6.1 Arbetet fortsätter

Du kan läsa mer här

 

Inga kommentarer: