16 maj 2012

Ett helt nödvändigt beslut!

Med anledning av det avtal som nu, tack vare föreningen "Glöm aldrig Pela och Fadime" eller GAPF, rivits upp mellan Jönköpings kommun och muslimska församlingar skriver jämställdhetsminister Nyamko detta brev:


Vänner,

som liberaler kan vi aldrig acceptera att barn inte får en fullständig utbildning för att de tillhör en viss grupp. Därför var Folkpartiet pådrivande för att den nya skollagen skulle slopa dispensen från ämnen som gymnastik, musik eller sex och samlevnad med hänvisning till religion eller kultur.

Nya skollagen har fått effekt. Jönköpings kommun rev igår upp det uppmärksammade avtalet med muslimska församlingar som innebar särbehandling av muslimska elever vad gäller gymnastiken och studieresor. Barn och utbildningsnämnden sa att de förstått att muslimska elever särbehandlats och att kommunen i och med det brutit mot nya skollagen.

Jag välkomnar kommunens beslut. Skolor tvingas ofta hantera svåra och känsliga frågor. Jag tror på en öppen dialog mellan föräldrar och skolpersonalen där man förklarar hur undervisningen går till och vad syftet är. Men man får inte heller kompromissa med barnets grundläggande rättigheter, inte minst rätten till en god utbildning. Att särbehandla barn med en viss trosuppfattning som ett kollektiv är fel väg att gå. Skolan ska skapa förutsättningar och möjligheter för individer att växa och utvecklas.

Vänligen,

Nyamko

Inga kommentarer: