24 maj 2012

Nu stärker vi skyddet mot tvångsäktenskap!Förra året var ungefär 300 personer i Sverige oroliga för att bli bortgifta mot sin vilja...Läs nedan vad jämställdhetsminister Nyamko Sabuni skriver:

"Idag tog regeringen emot utredningen "Skärpt skydd mot tvångsäktenskap" av Göran Lambertz. Det är en efterlängtad utredning, inte minst från de delar av civilsamhället som är engagerad i dessa frågor. Vi har gjort en lång resa tillsammans. Vi har förflyttat positionerna när det gäller debattklimatet, normer och värderingar.

Hedersvåld och förtryck har varit en prioriterad fråga för regeringen. Resurser har avsatts till utbildning för personal som möter barn, unga och utsatta; t.ex. polis, socialtjänstemän, lärare och fritidsledare. Kvinnojourerna har fått mer pengar för att utveckla verksamheter som vänder sig till utsatta för hedersvåld och förtryck. Skollagen har skärpts och inga dispenser från obligatoriska ämnen ges på grund av kultur eller religion. Våra ambassader har beredskap att ge assistans till den som förs ut ur landet och behöver hjälp.

Mer måste göras. Efter dagens utredning vill jag och Folkpartiet nu gå vidare. En kriminalisering av tvångsäktenskap och barnäktenskap är en kraftig markering till alla de som riskerar att utsättas. Ett viktigt budskap om att samhället står på deras sida och försvarar deras mänskliga rättigheter.
Jag ser också lagstiftning som ett viktigt redskap för föräldrarna att stå emot påtryckningar från släktingar. Att göra det solklart att visa traditioner inte kan praktiseras i Sverige då det bryter mot lagen.
Mänskliga rättigheter kan det inte kompromissas om. Den svenska grundlagen är tydlig och den är överordnad tradition, kultur och religion". (Källa www.folkpartiet.se)

Om du vill läsa mer om de olika förslagen som finns i förslaget så kan du göra det här.

Inga kommentarer: