18 maj 2012

Ålder är mer än en siffra

Åldersdiskriminering är vi duktiga på här i Sverige, till skillnad mot många andra länder så anses man vara förbrukad vid 35 eller så.
I vårt land är det nästan alltid så att när någon intervjuas i en tidning så står åldern efter namnet (inom parentes). Galet vilken vikt vi lägger vid dessa siffror, som om de säger något egentligen om människan bakom dem...Ålder är mer en siffra i passet skulle jag vilja säga, en del är gamla när de är tjugo, andra är unga trots att de fyllt åttio.

På Folkpartiets initiativ föreslår regeringen nu att åldersdiskriminering skall omfatta fler områden än arbetslivs- och utbildningsområdet.
" Diskriminering på grund av ålder ska i fortsättningen vara förbjuden även när det gäller varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning."

"Syftet med det nya förslaget är att stärka individers rättigheter och bidra till att människor som diskrimineras får upprättelse och ersättning för den kränkning som diskrimineringen har inneburit. Det ska också bidra till en förändrad attityd i samhället när det gäller åldersfrågor.
Den nya lagstiftningen föreslås börja gälla den 1 januari 2013." Om du vill läsa mer: Källa:http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Nyhetsarkiv/erik-ullenhag-forbud-mot-aldersdiskriminering/


Inga kommentarer: