29 maj 2012

I botten på jämställdhetslistan!

Inte direkt hedrande - en nyligen utgiven rapport från LO visar att Örebro län ligger i botten på jämställdhetslistan:

  • 43 procent av kvinnorna mellan 15-74 står utanför arbetsmarknaden
  • kvinnor tjänar i snitt 3900 kronor mindre i månaden än män
  • kvinnor jobbar deltid betydligt oftare än män 
  • de tar även ut den största delen 77 procent (!) av föräldraledigheten.

Det verkar med andra ord inte som om jämställdhet är något för länet...Kvinnor som tjänar mindre än män får givetvis en lägre livsinkomst som leder till en lägre pension. Att inte kunna försörja sig på sin egen lön är givetvis oacceptabelt, ingen ska behöva vara beroende av någon annan för att klara sitt dagliga uppehälle!

Det är dags för kvinnor att höja sin röster!

2 kommentarer:

Robin Nilsen sa...

Tror du man kan dra någon koppling till segregationen i Örebro här? Statistik visar nämligen att väldigt många utrikesfödda kvinnor står utanför arbetsmarknaden.

Gabrielle sa...

Det har sannolikt påverkan när det gäller den stora andelen kvinnor utanför arbetsmarknaden. Däremot har det sannolikt ingen påverkan när det gäller att kvinnor tjänar mindre och att de jobbar deltid oftare. Här finns det lite att jobba med!