28 maj 2012

Bristande tillgänglighetI lördags gick marschen för tillgänglighet på flera orter i Sverige. Marschen för tillgänglighet är en organisation som syftar till att införa en svensk lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Det finns mycket kvar att göra år 2012 på tillgänglighetens område och vi i Folkpartiet vill att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering och att individer på så sätt får möjlighet att driva enskilda fall i domstol. Den som inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet ska kunna dömas att betala diskrimineringsersättning. Nyligen gav Folkpartiet ut en rapport som heter Ett samhälle där alla kan delta där du kan läsa mer om hur vi ser på dessa frågor.

Om regeringspartierna kan enas om att införa ett lagstadgat skydd mot bristande tillgänglighet skulle det ge enskilda medborgare som drabbas ett rejält verktyg. Samtidigt ser vi rapporten som ett sätt att markera att så många människor varje dag utestängs varje dag från saker som andra ser som självklara:
  • trappsteg in till en läkarklinik
  • ingen kontrastmarkering på trappsteg
  • sk. trottoarpratare som butiker ställer ut
  • dörrar in till banker och butiker utan dörröppnare
  • luckor vid receptioner eller liknande som sitter för högt upp
  • bussar med lågt golv så att en rullstol kommer ombord
Ett samhälle för alla, där alla kan delta ger människor möjligheter att arbeta, att delta i olika aktiviteter och att bidra utifrån sin förmåga. Jag brukar kalla det ett inkluderande samhälle.

Vid förra veckans kommunstyrelsemöte kunde vi konstatera att trots att Nora kommun varje år i BKT:s budget avsätter 100 000 för tillgänglighetsanpassning (vilket i sig inte är mycket pengar i sammanhanget) har 2011 endast 17 000 kronor använts och så har det  varit i flera år. Det finns med andra ord en stor förbättringspotential även hemma i Nora!

Inga kommentarer: