29 maj 2013

ALDE, jordbruksreformen och pressfrihetOlle Schmidt kandiderar till ALDE
I veckan offentliggjordes Olle Schmidts kandidatur till posten som vice ordförande för det liberala europeiska partiet Alliansen Liberaler och Demokrater för Europa, ALDE. ALDE är det tredje största politiska partiet som finns representerat i Europeiska unionens institutioner, med ett 70-tal Europaparlamentariker och ett antal ledamöter i både Europeiska kommissionen och Europeiska rådet.

- Jag är glad för förtroendet från Folkpartiets ledning. Sverige måste vara en aktiv medlem när EU utvecklas och genom att nominera mig visar Folkpartiet att vi har ambitionen att vara med och påverka, säger Olle.

Som vice ordförande för ALDE vill Olle medverka till att frågor såsom värnandet av mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och ett stärkt konsumentskydd får ett större genomslag i den europeiska debatten.

Läs gärna mer om kandidaturen på 
Olles kampanjsida och på hans blogg


Gemensamma målsättningar inom landsbygdspolitiken
I veckan har Marit Paulsen befunnit sig i Strasbourg och har bl.a. röstat om förflyttning av husdjur inom EU samt fortsatt förhandlingarna gällande den nya jordbruksreformen. Första genomgången av de förslag till ändringar som har lagts av Parlamentet och Rådet är nu avklarade, men det återstår fortfarande områden att komma överens om.

- Snart börjar vi närma oss det som är allvarligt och kontroversiellt. Vi måste se till att målsättningarna inom landsbygdspolitiken blir densamma i hela EU. Däremot hur de ska uppnås, det är upp till medlemsstaterna själva, sa Marit efter torsdagens möte med rådet och kommissionen.


EU måste ges medel att agera för pressfrihet
Efter att Ungern instiftat ett medieråd som lett till självcensur bland landets medier, antog Europaparlamentet på tisdagen en resolution där man kräver att ändringar i EU-länders medielagar, och effekten av dessa, måste övervakas och utvärderas på EU-nivå.

- Respekten för mediefrihet och medial mångfald i hela EU är fundamental för varje fungerande demokrati. Det är oerhört betydelsefullt att inrätta en mekanism som säkerställer att journalister runt om i EU:s medlemsländer kan rapportera fritt och självständigt utan rädsla för repressalier. Idag saknar EU medel att agera när det gäller pressfrihet, säger Cecilia som arbetat med frågan i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter.

Läs mer på Cecilias hemsida 

Källa: Europaliberalen nr 19-13
Nyhetsbrev från Folkpartiets Europaparlamentariker


Inga kommentarer: