12 maj 2013

Biobränsle, Romska röster och snus
Odlad energi
I måndags föreslog Marit Paulsen ändringar till EU:s direktiv om energi från förnybara energikällor. Hon vill väsentligt minska den andel av biobränslen som framställs av spannmål och andra grödor, till förmån för bränsle som framställs av avfall och restprodukter. 


- På ett litet jordklot med en kraftigt växande befolkning har vi inte råd att odla energi, om vi inte vill skövla mer regnskog eller låta fler svälta ihjäl, menar Marit.
Ärendet tas upp till omröstning i jordbruksutskottet i slutet av maj.


Invigning av Romska Röster i Uppsala
I veckan invigde Cecilia Wikström utomhusutställningen Romska Röster på Stora torget i Uppsala.

- Att bekämpa stigmatiseringen, förtrycket och diskrimineringen mot romer är ett mänskligt ansvar, som måste lösas lokalt, nationellt och på EU-nivå. Men det räcker inte med pengar. Den största förändringen måste ske i våra attityder. Det är förfärligt att jag år 2013 fortfarande möter unga tjejer i Sverige med romsk bakgrund som inte vågar säga att de är romer förrän de har ett jobb eller redan har mött en pojkvän. Annars vet de att de är helt borträknade. Vi måste inse att varje människa är lika mycket värd oavsett vem man är eller varifrån man kommer. Bara så kan vi åstadkomma en förändring, sa Cecilia bland annat i sitt invigningstal.

Läs mer på Cecilias hemsida:
www.ceciliawikstrom.eu


EU måste göra undantag för snuset

I veckan presenterade Olle Schmidt sitt förslag för hur Europaparlamentet ska göra undantag för snuset i det nya tobaksdirektivet. Som den liberala gruppens förhandlare i utskottet för konsumenträtt och inre marknad föreslog Olle att snuset ska undantas från de nya reglerna som påverkar snuset.

- Jag anser att EU-kommissionen har gjort fel. Antingen är snuset en inre marknadsprodukt som kan säljas och reglers, eller så är snuset inte det. Idag vill kommissionen både förbjuda och reglera det svenska snuset. Det är inte rimligt, säger Olle.

- Mitt förslag är att Sveriges permanenta undantag i anslutningsavtalet med EU även ska gälla de nya reglerna om smaksättning och paketering. Svenskt snus har en smak, och det har kommissionen inte rätt att reglera, avslutar Olle.

Läs mer på Olles blogg


Europaliberalen nr 17-13
Nyhetsbrev från Folkpartiets EuropaparlamentarikerInga kommentarer: