19 maj 2013

Verktyg för rättigheter, HBT och makten över maten

Effektiva verktyg för att säkra medborgliga rättigheterI veckan diskuterade Cecilia Wikström EU:s möjligheter och skyldighet att kunna slå vakt om medborgarnas fri- och rättigheter. När länder kandiderar för att få bli medlemmar i den Europeiska Unionen ställs tydliga krav, men när de väl är medlemmar saknas effektiva verktyg för att följa upp att medborgarnas rättigheter i landet garanteras.

- I dag är det en självklarhet att medlemsländer ska få sanktioner om de bryter mot stabilitetspakten. Värden och värderingar är minst lika viktiga som sunda och stabila finansiella system. Därför är det rimligt att EU håller inne EU-stöd eller t.ex. drar in rösträtten i ministerrådet, när ett medlemsland på ett systematiskt sätt underlåter att säkra de grundläggande rättigheterna för en grupp människor eller minoritet. Det är viktigt att komma ihåg att EU inte har tillkommit för att säkra nationers rättigheter utan medborgarnas rättigheter, säger Cecilia.

Läs gärna mer på Cecilias hemsida 
www.ceciliawikstrom.eu


EU måste garantera sina HBT-medborgares mänskliga rättigheter!Idag, fredagen den 17 maj, är det den internationella dagen mot homofobi och över hela världen uppmärksammas våld och övergrepp mot HBT-personer.

- Varje dag diskrimineras homosexuella och transpersoner, de hotas, misshandlas, förföljs och till och med mördas p.g.a. sin sexuella läggning. Det är oacceptabelt att detta fortfarande förekommer och sorgligt vi inte kommit längre år 2013, säger Olle Schmidt.

I 10 av EU:s medlemsländer är registrerade partnerskap fortfarande olagligt och i flera länder är diskrimineringen av HBT-personer utbredd.

- EU har inte möjlighet att direkt påverka de nationella parlamentens beslut om rätten till registrerat partnerskap eller samkönat äktenskap, men EU:s stadga om grundläggande rättigheter och förbudet om att diskriminera på grund av sexuell läggning har en okränkbar status, avslutar Olle.
I dagens Kvällsposten skriver Olle och Christoffer Jönsson om EU:s roll för att förbättra villkoren för HBT-personer i hela Europa.


Vem är det egentligen som har makten över vår mat? I veckan som gick presenterade EU-kommissionen ett lagstiftningspaket för säkrare livsmedel i Europa. Ett av förslagen handlar om frön och andra växtförökningsmaterial, det vill säga de frön som gör det möjligt att odla maten vi äter. Det är också dessa frön som ligger till grund för att utveckla och ta fram nya sorter så att det finns mat även i framtiden.

- Jag är oroad över bristen på mångfald av arter. FN:s livsmedelsorganisation, FAO, uppskattar att diversiteten i den odlade mångfalden har minskat med 75 procent under 1900-talet. Att ha en väl fungerande växtförädling är väldigt viktigt för vår framtida matförsörjning, det är otroligt viktigt att behålla en så stor genetisk variation (d.v.s. en mångfald inom olika arter) som möjligt för att kunna utveckla och ta fram nya grödor, för att möta det ökade behovet av mat världen över, säger Marit Paulsen.

Källa: Europaliberalen nr 18-13
Nyhetsbrev från Folkpartiets Europaparlamentariker

Inga kommentarer: