15 mars 2012

Är vinst detsamma som sämre kvalitet?

I den skoldebatt som nu pågår om vinster framförs det ofta att vinster är av ondo, att det är något dåligt med vinst. En annan bild av vinster kan vara att vinst kan vara en av drivkrafterna för att få fram nya idéer, innovationer och för att hitta bra sätt att effektivisera.
Det finns inget bevis för att vinst = dålig kvalitet men i opinionsläget idag är det svårt för politiker även från den borgerliga sidan att försvara systemet. Visst kan vinstsyfte fresta ägarna att tumma på kvalitet i verksamheten, det är ju uppenbart efter en del av de skandaler som lyfts fram i media, även om allt inte alltid är vad det ser ut att vara...

I en intressant artikel i Dagens Samhälle intervjuas Mikaela Valtersson. Mikaela är Miljöpartist och har tidigare suttit i riksdagen. Idag arbetar hon som vice vd för Kunskapsskolan och ansvar för att Kunskapsskolan ska fortsätta växa och för att bygga goda relationer med de kommuner där Kunskapsskolan ska etablera sig.

I samband med att det nu finns företag inom välfärdens område som är privata och således måste gå med vinst enligt aktiebolagslagen så är det än viktigare att ställa vinst i relation till god kvalitet och goda resultat. Här menar Mikaela Valtersson att Skolinspektionen spelar en viktig roll. "- Kan man inte uppvisa bra kvalitet ska det finnas restriktioner mot vinst. Man ju inte låta bli att leverera det som är beställt och ändå få betalt".
Ett exempel på hur vi skulle kunna mäta resultat ger Mikaela också -"Om man jämför de prov som eleverna gjorde i sexan med proven som de gör i sjuan, åttan och nian skulle man kunna mäta utvecklingen".

Enkelt och genialt tycker jag: genom tydliga krav på kvalitet och utfall jämföra eleverna, kanske redan från åk tre, sedan i årskurs sex och vidare i sjuan till nians nationella prov för att se utvecklingen skulle absolut kunna skapa det underlag för eventuella vinstrestriktioner som nu diskuteras. Friskolevinster bör aldrig få gå ut över resultat och kvalitet i skolan, it´s that simple. Eller?

Inga kommentarer: