09 mars 2012

Jämställdhetsministern skriver...

Idag får du ta del av jämställdhetsministerns nyhetsbrev för den 8 mars:
Vänner,

Idag är det internationella kvinnodagen. En viktig dag som jag tycker är värd att uppmärksamma. Varje dag på året kämpar vi för ökad jämställdhet och för att kvinnor ska få samma rättigheter och möjligheter som män och denna dag uppmärksammar vi vad vi har kvar att göra. Och det är, trots att vi redan gjort mycket, många åtgärder som kvarstår innan vi når jämställdhet.

Ur ett internationellt perspektiv är vi i Sverige lyckligt lottade. Vi har till exempel en av världens lägsta mödradödlighet samtidigt som vi vet att det i världen dör en halv miljon kvinnor i barnsäng varje år. Det finns länder där kränkningarna av kvinnor är institutionaliserade och systematiska, där förtrycket är en accepterad del av samhället. Det är vår skyldighet att kämpa för våra medsystrars rätt till ett liv utan förtryck och kränkningar.

I Sverige har kvinnor all frihet och alla rättigheter i världen om du ser till lagboken. Men i verkliga livet ser det annorlunda ut. Kvinnor bär en tvångströja som samhället tvingat på dem och som innebär att vi inte har lika lätt att ta oss fram i arbetslivet, vi tjänar mindre, vi har inte chefspositioner i lika stor utsträckning som männen. Vi har inte makt och inflytande på lika villkor.

Jämställdhetsproblematiken är dock ingen quickfix. Det krävs ett enträget långsiktigt arbete. Samtidigt som den stora symbolfrågan för ojämställdheten i samhället har blivit bristen på kvinnor i bolagsstyrelser så är det endast ett symptom på en struktursjukdom som går så mycket djupare. Det handlar om ojämställdhet på flera områden; skolan, hemmet, arbetsmarknaden. Vi skapar inte jämställdhet med fernissa. Det handlar om att förändra attityder och strukturer. Det handlar om att motverka könsnormer i skolan, om att främja jämställda villkor för kvinnor att bli företagare. Om att det ska löna sig mer för kvinnor att arbeta. Vi har en lång väg att gå men regeringen och Folkpartiet gör mycket som visar att vi är på rätt väg.

Jag vill avslutningsvis också lyfta fram allt positivt som sker i samhället och som ger oss hopp om framtiden. Tjejer klarar sig väldigt bra i skolan och får bra betyg. Tjejer läser i stor utsträckning vidare på universiteten. Det är fler unga kvinnor idag som är chefer än det var för en generation sedan. De kommer bli förebilder för andra tjejer och det kommer också att påverka jämställdheten och skingra de mentala dimridåer som gör att kvinnor idag förfördelas.

Vänligen,

Nyamko

Inga kommentarer: