26 mars 2012

Vi tar gärna emot dina liberala synpunkter!

Nina Larsson är partisekreterare i Folkpartiet liberalerna och säger så här om arbetet med vårt nya partiprogram:

Det är viktigt att vi höjer blicken och blir mer visionära. Politik handlar ofta om dagsaktuella frågor, men vi vill även söka svaren på hur samhället kan se ut om 15 – 20 år. Om vi verkligen ska kunna ta till vara på de möjligheter som globaliseringen medför och samtidigt kunna möta utmaningar som finanskrisen behöver vi ett nytt partiprogram med liberala lösningar för framtiden.

Finns det något speciellt politikområde som Folkpartiet bör lyfta i framtiden?
– Jag vill fortsätta utveckla politiken för skola och utbildning. När vi nu är på väg in i kunskapssamhället kommer utbildning att vara helt avgörande för framtiden. Men vi behöver även finna liberala lösningar inom till exempel integrationsområdet. Vi i Folkpartiet ser framför oss ett öppet samhälle som tillvaratar individernas förmågor så att alla kan leva upp till sin fulla potential. Vi har ett gott samarbete inom Alliansen inom många politikområden, men Folkpartiet vill höja ambitionsnivån - vill betydligt mer.

Du är välkommen att delta. Diskutera på bloggen, Facebook eller Twitter. Kommentera gärna våra filmer på YouTube. Eller skriv mail till gruppernas sekreterare. Hur du än vill bidra är dina tankar mycket välkomna!  Här kan du läsa mer. Om du vill besvara vår enkät kan du göra det här. Och självklart kan du läsa mer på vår hemsida www.folkpartiet.se där denna text är hämtad från.

Inga kommentarer: