08 mars 2012

Säg inte grattis idag...

Idag är det internationella kvinnodagen som inträffar 8 mars varje år. Dagen är till för att  uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den instiftades redan 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen av Clara Zetkin. FN "adopterade" dagen 1978 som en internationell högtidsdag.

Jag blir alltid lite förvånad över gratulationer till kvinnor denna dag, jag tänker inte på dagen som en dag för gratulationer och blommor. För mig handlar den 8 mars om att sätta strålkastarljuset på de olikheter som fortfarande finns i mäns och kvinnors lön, rättigheter, trygghet och status. Den här dagen handlar för mig om att uppmärksamma ALLA på det som ännu återstår, att skapa rättvisa. Än så länge lever vi inte i ett jämställt samhälle. Låt mig ge dig några exempel:

  • Det allra allvarligaste hotet mot kvinnor finns oftast allra närmast dem. Hemmet är en farlig plats för kvinnor att vistas i - sjutton (17) kvinnor dödas varje år av män som de har haft en nära relation till.
  • 2010 polisanmäldes 27 300 fall av misshandel av kvinnor.
  • I Nora anmäldes 2011 17 fall av misshandel av kvinnor.
  • Löneskillnaden mellan kvinnor som grupp och män som grupp är 14,3 %. Räknat på en arbetsdag mellan 08-17 innebär det att kvinnor arbetar gratis efter kl 15:51. Såhär har det sett ut sedan 1981 - utvecklingen står still.
  • I dagens Europa leds mycket få av EU:s 27 regeringar av kvinnor.
  • Ett stort antal av EU:s medlemsländer har under 20 procent kvinnor i de nationella parlamenten.
  • UNICEF uppmärksammar idag att halva världens befolkning – kvinnorna – fortfarande får sina mänskliga rättigheter kränkta i betydligt högre utsträckning än männen.

Ja, så här skulle jag kunna hålla på länge, med att lista alla de orättvisor som fortfarande finns utifrån vilket kön vi tillhör.
Jag nöjer mig med att, precis som Birgitta Ohlsson i sin utmärkta debattartikel konstatera att jämställdhetskampen inte är över och att feminismen behövs!

En dag som denna vill jag även påminna om telefonnumret till nationella Kvinnofridslinjen 020 50 50 50 (syns inte på din telefonräkning) www.kvinnofridslinjen.se
SAMT till Noras egen kvinnojour som du når på 0587 811 09 eller via kvinnojouren@nora.se

Inga kommentarer: