13 mars 2012

Integrationsministern förlägger sin arbetsvecka till Rinkeby

Ett pressmeddelande från integrationsministerns departement om en liten men viktig signal:

Integrationsminister Erik Ullenhag och hans politiska stab kommer under den kommande veckan att arbeta från Rinkeby. Detta för att visa på vikten av att det etablerade samhällets institutioner på riktigt finns på plats i dessa områden. Syftet är också lära mer samt att samtala med och lyssna på dem som lever i Rinkeby och dess närområden.

Under veckan hålls flera större möten som exempelvis ett rådslag om främlingsfientlighet och intolerans samt ett samråd med nationella minoriteter på Folkets Hus i Rinkeby. Därutöver kommer Erik Ullenhag att ha ett stort antal möten med viktiga aktörer i området.
- En av Sveriges största sociala utmaningar handlar om att lyfta de mest utsatta områdena. En större närvaro av företag, myndigheter och andra offentliga aktörer i dessa områden är en väg för att skapa mer dynamik i utsatta områden som Rinkeby, Rosengård i Malmö och Bergsjön i Göteborg, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Inga kommentarer: