16 mars 2012

Inför särskilda ungdomsavtal i Nora

I Nora idag är ungdomsarbetslösheten 26 %, en mycket hög siffra, och det är nu viktigt att dessa ungdomar kommer ut i arbetslivet så fort som möjligt. En väg kan vara genom särskilda ungdomsavtal. Vi måste få fler ungdomar i arbete och i vår egenskap som arbetsgivare vill vi verka för att särskilda ungdomsavtal inom vissa yrkeskategorier införs för unga. Det är alltid bättre att ha ett arbete att gå till än att fastna i bidragsberoende.

Folkpartiet anser att vi i samarbete med facken ska införa särskilda ungdomsavtal för personer under 25 år. Ungdomsavtalen ska ta hänsyn till ungas särskilda situation, ge dem möjlighet att få värdefull erfarenhet och handledning och en fot in på arbetsmarknaden. Som förebild finns det avtal som Metall har tecknat. Enligt IF Metalls uppgörelse med arbetsgivarna riktar sig ungdomsavtaler till personer som är under 25 år och inte har yrkeserfarenhet.

Lönen ska vara minst 75 procent av lägstalönerna i riksavtalen. Anställningen ska innehålla handledning och utbildning och vara högst ett år med möjlighet till förlängning. Det måste finnas en lokal uppgörelse mellan fack och arbetsgivare. Efter ett år krävs ett nytt godkännande av det lokala facker för att förlängning ska kunna ske. Målet med avtalet är att göra det lättare för ungdomar att få jobb och trygga personalförsörjningen när många äldre går i pension.

Det är självklart så att ungdomsavtal passar bättre inom vissa yrkeskategorier än andra. Det är tänkbart att ungdomsavtal kan vara ett bra alternativ även när den unga personen har någon form av utbildning i botten, t.ex. en omvårdnadslinje på gymnasiet, men behöver en introduktionsperiod med extra utbildningsstöd på arbetsplatsen för att klara av arbetsuppgifterna på ett fullgott sätt.

Inga kommentarer: