25 mars 2012

Ungdomsarbetslösheten i Nora

I slutet på februari lämnade Folkpartiet liberalerna i Nora in en motion om att vi vill att det ska införas särskilda ungdomsavtal i Nora. Förebilden är det avtal som IF Metall har tecknat. Du kan läsa blogginlägget här
Orsaken till att vi lämnat in denna motion är givetvis situationen för arbetslösa ungdomar generellt och för Noras ungdomar speciellt.


I Nora är ungdomsarbetslösheten så hög som 26 procent beroende på sättet som arbetslöshet räknas på. Men det innebär inte att drygt var fjärde ung människa i Nora går arbetslös. Arbetslösheten mäts som andel av arbetskraften. Det är arbetslösheten i åldrarna 15-74 år som mäts för att ge jämförbarhet inom EU.
Dessutom räknas även heltidsstuderande som söker någon form av jobb som arbetslösa. Medför att ungdomsarbetslösheten är betydligt lägre än 26 % men nog så allvarlig ändå.


Självklart räcker det inte med lägre löner för att få ungdomar i arbete. Utbildningsinslaget är en viktig del av avtalet och bör utformas av parterna, i vårt fall kommunen och facken. För oss politiker är motionen ett sätt att visa att vi inte accepterar den höga ungdomsarbetslösheten som finns.
Det kommer inte att räcka med ungdomsavtal utan det krävs fler och mer insatser än så. En annan viktig del i att komma tillrätta med arbetslösheten bland ungdomar är den intressestyrda skola som vi har i Sverige. Arbetsgivarna måste bjudas in oftare för att ge ungdomarna en bild av vilken kompetens som faktiskt efterfrågas på arbetsmarknaden de kommande åren.Inga kommentarer: