23 april 2012

Ett riktigt hopp i rankingen

Idag kom Svenskt Näringslivs ranking och det visar sig att Nora har klättrat mest i länet med 87 platser vilket innebär att Nora nu har placerat sig på plats 167. På topp 100 återfinns även Askersund.

Som främsta orsak till det förbättrade betyget av företagarna åberopas politikens inställning till näringslivet. Självklart är det många praktiska åtgärder som nu ger utdelning, inte minst att vi har jobbat aktivt med exempelvis myndighetsutövningen som ju hade ett mindre gott rykte i alla fyra norrkommunerna. Att även Ljusnarsberg är på frammarsch på rankinglistan visar att det arbetet har gett resultat.

Årets klättrare, Surahammar, har klättrat upp 145 placeringar. Som viktigaste orsak uppger Surahammars företagare att kommunen har vinnlagt sig om kommunikationen med näringslivet och att man har en ny näringslivschef på plats. Den nya näringslivschefen har vinnlagt sig om att besöka företagen och man har även drivit en hel del projekt gemensamt. Att lära känna varandra gör det enkelt att lyfta luren om man behöver hjälp som företagare.

Även om det är hedrande att Nora klättrat så pass rejält kommer vi givetvis inte att nöja oss med denna placering. Jobbet fortsätter utifrån de mål som tagits och i samarbete med företagarna ska vi nu bli ännu bättre. Nu växlar vi upp och satsar på att Nora kommande år har klättrat upp på topp 100 listan!

Om du vill kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs ranking här.Inga kommentarer: