25 april 2012

Äntligen en vändning!

Att styra skolan rätt efter årtionden av kräftgång och kunskapstapp är ingen lätt uppgift och framförallt tar det tid innan reformerna får genomslag i våra mätningar. Vi är dock på god väg nu när den nya skolplanen styr skolarbetet. Igår kunde vi läsa att ännu en av alla skolreformer som initierats av Folkpartiet liberalerna och sjösatts av regeringen har gett resultat: antalet sökande till den nya lärarutbildningen har gått upp med 20 %!

Det är antalet förstahandssökande som ökar så mycket och vi ser att även förskollärarutbildningen har fler sökande än på länge vilket är mycket positivt då det är ett framtida bristyrke.

Bra lärare är det viktigaste för att Sverige återigen ska kunna vara i framkant, vara en kunskapsnation. vi ställer höga kunskapskrav idag och utan duktiga och engagerade pedagoger kan vi inte nå de målen. All forskning visar att lärarna är den enskilt viktigaste resursen i våra klassrum, för våra elever. Att vara lärare är helt enkelt Sveriges viktigaste jobb!

Inga kommentarer: